Tips ved uhell

Dette gjør du på ulykkesstedetDet er ikke alltid lett å holde hodet kaldt og vite hva som skal gjøres etter et trafikkuhell.
Vi gir deg tips om hva du bør gjøre.

 1. Sett opp varseltrekant for å sikre stedet og varsle andre.
 2. Sett den langt nok unna slik at andre har mulighet til å reagere.
 3. Tilkall, eller få noen andre til å tilkalle ambulanse og politi.
 4. Ikke flytt på eventuelt innblandede kjøretøy.
 5. Sørg for at de skadede får all den bistand du kan gi.
 6. Opptre alltid rolig.

Kollisjoner mellom kjøretøyer

Skulle du være så uheldig å bli innblandet i en kollisjon mellom kjøretøyer bør du notere deg disse tipsene:

 1. Finn frem skademeldingen og forsøk å fylle den ut så nøye som mulig. Dette er det viktigste bevismiddel etter en kollisjon.
 2. Noter navn og adresse på de du kommer i kontakt med. Biler kan du notere registreringsnummeret på.
 3. Vitner i egen bil teller lite i sammenheng med kollisjonsskader. De vil sjelden være objektive.
 4. Det anbefales ikke å ta kontakt med vitnene selv, overlat dette til forsikringsselskapet.
 5. Mål opp skadestedet. Få fastlagt bilens posisjoner så presist som mulig. Har du kamera, bruk det flittig. Registrer disse opplysningene i samarbeid med den andre bilføreren.
 6. Hvis du og den andre bilføreren er enige om fakta, få dette ned på skademeldingens forside og undertegn.
 7. Er dere uenige, ta forbehold om dette under punkt 13 nederst på siden.
 8. Er dere uenige om det vesentlige så ikke undertegn.
 9. Hvis den andre bilføreren ikke vil fylle ut skademelding, sørg for å skrive ned bilnummeret og adresse.
 10. Ikke aksepter skyldeerklæring uten å få underskrift.
 11. Selv om den andre bilføreren tilbyr seg å gjøre opp skaden, bør du allikevel få sikret en felles undertegnede skademelding.
 12. Husk: Selskapet er prisgitt de fakta som kan skaffes omkring uhellet. Uten objektive opplysninger er det ikke alltid mulig å få den erstatningen du har krav på.
 13. Ikke slå deg til ro med at "skadene beviser sikkert min forklaring".